Udalosti

Workshop 4v1

30.10. 2019 (streda), 15:00 – 19:00

Vyberte si svoje, ako koučka, lektorka, mentorka a supervízorka
ponúkam pre 6 účastníkov spoločný obohacujúci priestor pre rozvoj v osobnej alebo profesijnej oblasti

KOUČOVANIE – filozofia a spôsobilosť

Využite možnosť 20% zľavy, platí do 14.10.

24. – 26.10. 2019 (začiatok prvého modulu)

Ucelený 85 hodinový vzdelávaco – rozvojový program akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov. Získate poznatky o princípoch, etike a procese koučovania…

TRANSFORMAČNÉ KOUČOVANIE

Využite možnosť 10% zľavy, platí do 7.10.

17. – 19.10. 2019, prvé stretnutie
14. – 15.11. 2019, druhé stretnutie

5 dňový rozvojovo – zážitkový program realizovaný v dvoch častiach. Interaktívne stretnutie na podporu pri zvládaní zmeny. Je vhodný pre každého, kto hľadá spôsob…

Close Menu