EMÓCIE - naša súčasť nielen v koučovaní
4 dňový rozvojovo – zážitkový kurz v dvoch častiach.
Najbližší termín konania:
1 časť: 16. - 17. máj 2024
Miesto konania:
Prešov

Popis:

4 dňový rozvojovo – zážitkový kurz v dvoch častiach. Ide o interaktívnu vzdelávaciu aktivitu

zameranú na sebapoznávanie, sebarozvoj a sebariadenie cez posilnenie emocionálnej gramotnosti. V druhej časti je priestor venovaný aj ďalšiemu rozvoj koučovacích kompetencií cez oblasť emócií.

Rozsah: 28 hodín, prezenčne, rozdelený na 2 časti (2 + 2 dni) v priebehu 2 mesiacov. Máte možnosť absolvovať iba prvé 2 – dňové stretnutie, v prípade záujmu môžete pokračovať druhým 2 – dňovým stretnutím.

Témy: Emócie a nálady sú našou neoddeliteľnou súčasťou. Emocionálna gramotnosť, poznanie emócií a ich fungovanie, vedú k zmene vzťahu každej ľudskej bytosti s každou inou ľudskou bytosťou. Je už našou voľbou aj zodpovednosťou zistiť, aké informácie emócie so sebou prinášajú. Uvedomovať si to, porozumieť ich významu a úžitku a podľa toho si vedome vybrať z možností ako konať a reagovať v konkrétnych situáciách.

Svoj záujem o účasť na vzdelávacej aktivite Emócie v koučovaní (prvá časť) vyjadrite vyplnením prihlášky.

 

ZÁVÄZNE SA PRIHLASUJEM NA:

Udalosť:

EMÓCIE - naša súčasť nielen v koučovaní