KOUČOVANIE – filozofia a spôsobilosť
9 – dňový kurz, základné odborné vzdelanie a rozvoj koučovacích kompetencií
Najbližší termín konania:
1. časť: 15. - 17. február 2024
Miesto konania:
Košice / Prešov
Cena s DPH:
1 350,- € (bez procesu certifikácie)

Popis:

Cesty ku koučovaniu: prvý 5 – dňový modul (VIAC INFO)

Koučovací rozhovor: druhý 4 – dňový modul (VIAC INFO)

 

Ucelený 85 hodinový vzdelávaco – rozvojový program akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov. Získate poznatky o princípoch, etike a procese koučovania. Súčasne si intenzívne, rozviniete koučovacie zručnosti, ktoré sa dajú uplatniť priamo v práci kouča alebo v rôznych osobných a odborných oblastiach formou koučovacieho prístupu. Vhodné pre manažérov, obchodníkov, personalistov, psychológov, učiteľov, trénerov a ostatných odborníkov, ktorí potrebujú nájsť kreatívnejší a účinnejší spôsob spolupráce, vedenia ľudí a procesov. Priebeh: spolu 9 dní, jedno 3 dňové a tri 2 dňové stretnutia v priebehu približne piatich mesiacov, možnosť získať certifikát o odbornom vzdelaní v koučovaní.

Zľava 15% platí pri záväznom prihlásení sa a platbe za celý kurz minimálne do 14 dní pred začiatkom kurzu. Pôvodnú platbu za celý kurz si môžete rozložiť aj na splátky k jednotlivým stretnutiam.

ZÁVÄZNE SA PRIHLASUJEM NA:

Udalosť:

KOUČOVANIE – filozofia a spôsobilosť