POSUŇTE SA V ŽIVOTE

Na začiatok stačí, keď viete, že chcete zmenu

Povolanie koučky je mojim poslaním a aj výzvou. Myslím si, že v terajšej práci môžem naplno využívať svoje prirodzené schopnosti. A obohacovať žitie. Aj moje, vďaka tomu, že ma stále núti…

Mentorka

Zvyčajne, keď som nadobudla dostatok praktických skúseností podporených vedomosťami po dlhodobejšom pôsobení v niektorej oblasti, odovzdávala som tieto poznatky ďalej…

Lektorka

Vážim si skutočnosť, že som aktívnou súčasťou vzdelávania a rozvoja. Práve v tomto období, kedy čelí celý vzdelávací systém a jeho paradigmy, zase raz neodvratne najväčším výzvam…

Supervízorka

Postupným nadobúdaním skúseností v koučovaní, lektorovaní a mentoringu sa v mojom svete pri práci so začínajúcimi ale aj skúsenými koučmi začali objavovať situácie, kedy…

Dobrý deň, rada by som sa vám stručne predstavila ako človek a profesionál. V podstate sa to ťažko oddeľuje, moja terajšia profesia má podľa mňa korene hlavne v tom, aká som a čo ma baví.

Za tie roky čo, so sebou žijem a do akej miery sa poznám, viem o sebe, že mám rada zmenu. Už som sa štrnásťkrát sťahovala, žijem vo štvrtom meste a to som nemala otca ani manžela vojaka. Prešla som a spoznala 8 rôznych povolaní. Som dosť flexibilná, tvorivá a mám odvahu riskovať, ísť do neprebádaných oblastí.

Nielen, že zmenu zvládam, ale aj očakávam, že je tu s nami každý deň. Hovorí sa, že: „Život je zmena!“ a ešte viac zmysluplného je podľa mňa ukryté v: „V zmene je život!“.

210 0 +

počet odkoučovaných hodín

0
rokov

skúsenosti v manažmente

0
rokov

v obchode a službách

0
rokov

vo vzdelávaní

0
rokov

v koučovaní

Prečo koučovanie?

Môžete:

  • nájsť odpovede, ktoré hľadáte
  • objaviť možnosti, ktoré nevidíte
  • načerpať energiu, ktorou sa zaktivizujete
  • zmysluplnejšie využiť zdroje, ktoré máte
  • byť viac tým, kým ste

Udalosti

filozofia

KOUČOVANIE – filozofia a spôsobilosť

1. časť: 15. - 17. február 2024
Ucelený 85 hodinový vzdelávaco – rozvojový kurz akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov. Získate poznatky o princípoch, etike a procese koučovania…

Koučovací prístup – podpora spolupráce v praxi manažéra alebo špecialistu

15. - 17. február 2024
35 hodinový kurz je zameraný na podporu rozvoja koučovacích zručností pre manažérov a ostatných odborníkov z rôznych oblastí.
Supervízia_20180817-IMG_3987
puddle-2524294_1920

TRANSFORMAČNÉ KOUČOVANIE – zmena v priamom prenose

1. časť: 18. - 20 apríl 2024
5 dňový rozvojovo – zážitkový kurz realizovaný v dvoch častiach. Interaktívne stretnutie na podporu pri zvládaní zmeny. Je vhodný pre každého, kto hľadá spôsob…

EMÓCIE – naša súčasť nielen v koučovaní

1 časť: 16. - 17. máj 2024
4 dňový rozvojovo – zážitkový kurz v dvoch častiach. Ide o interaktívnu vzdelávaciu aktivitu zameranú na sebapoznávanie, sebarozvoj a sebariadenie cez posilnenie emocionálnej gramotnosti. V druhej časti je priestor venovaný aj ďalšiemu rozvoj koučovacích kompetencií cez oblasť emócií.
emocie
sd-ak

Špirálová dynamika ako cesta rozvoja

KOŠICE: podľa záujmu
BRATISLAVA: 21. - 22. máj 2024
Dvojdňový vzdelávaco – rozvojový workshop je podporujúci a inšpiratívny pre interných a externých koučov, lektorov, pedagógov, psychológov, terapeutov, osoby z podnikovej praxe používajúce koučovací prístup a ostatných ľudí, zaujímajúcich sa o svoj rozvoj.

Povedali o mne