Kontakt

Ing. Eva Timková. PCC
mobil: 0903 617 029
email: timkova@hqteam.sk

Sídlo a fakturačné údaje:
Akadémia koučovania, s.r.o.
Sibírska 11198/37
080 01  Prešov
IČO: 36 514 217
DIČ:  2022153562
IBAN: SK74 7500 0000 0040 0342 2872

Okr. Súd PO, Od. S.r.o. vl. č.: 171 28/P